Prihláška a motivačný list na Erasmus

Dnes, 16.4 2010 je na TUKE posledný deň na odovzdávanie prihlášok na program Erasmus. Súčasťou prihlášky má byť aj motivačný list (mojim motivačným listom sa môžete inšpirovať) napísaný v angličtine, výpis výsledkov z doterajšieho štúdia potvrdený fakultou (na FEI sa na výpis čaká aspoň 1 deň) a Erasmus prihláška (2 časti – Transcript of records a Student application form). Spolu 4 dokumenty (cca 7-8 papierov). Všetky dokumenty treba odovzdať fakultnému koordinátorovi programu Erasmus (jeho zástupcovi alebo osobe poverenej preberaním prihlášok).
Continue reading

Erasmus na TUKE

Stredu 31. marca 2010 sa uskutoční v P25 (pri bufete s hambáčmi) na TUKE stretnutie s bývalými študentami a zástupcami programu Erasmus. Dúfam, že toto stretnutie odštartuje novú kapitolu v mojom živote a podarí sa mi dostať do programu. Budem písať ako postupujem a čo robím. Chcel by som z toho urobiť seriál. Kiež by som aj ja mal z čoho čerpať ako postupovať na Erasmuse. Na univerzite sa totiž stretávam s určitým odmeraným prístupom skúpim na slovo.

Continue reading