Prihláška a motivačný list na Erasmus

Dnes, 16.4 2010 je na TUKE posledný deň na odovzdávanie prihlášok na program Erasmus. Súčasťou prihlášky má byť aj motivačný list (mojim motivačným listom sa môžete inšpirovať) napísaný v angličtine, výpis výsledkov z doterajšieho štúdia potvrdený fakultou (na FEI sa na výpis čaká aspoň 1 deň) a Erasmus prihláška (2 časti – Transcript of records a Student application form). Spolu 4 dokumenty (cca 7-8 papierov). Všetky dokumenty treba odovzdať fakultnému koordinátorovi programu Erasmus (jeho zástupcovi alebo osobe poverenej preberaním prihlášok).
Continue reading