Erasmus rozpočet

Asi najdôležitejší článok, ktorí bude každého najviac zaujímať. V prvom rade chcem upozorniť, že môj Erasmus nebol absolútne typickým Erasmom aký máte možnosť počuť od stovák študentov. Preto aj náklady a výsledky sú iné a nedajú sa priamo porovnať s ostatnými. Continue reading

Zmena predmetov a zmeny v dohode o štúdiu

Po nástupe na univerzitu ma študent možnosť zmeniť si predmety, ktoré sa rozhodol v zahraničí študovať do 1 mesiaca od nástupu na zahraničnú univerzitu.
Continue reading

Dofinancovanie z programu Erasmus

Erasmus koordinátor z domácej univerzity môže navrhnúť dofinancovanie študentom, ktorí sú na Erasmuse ak disponuje prebytočnými finančnými prostriedkami. Je to z dôvodu, že na Erasmus program sa vždy prihlási a vyberie viac študentov ako naň reálne vycestuje. Finančné prostriedky po nevycestovaných študentom tak ležia bokom a je na univerzitnom koordinátorovi či ich poskytne. Continue reading