Zmena predmetov a zmeny v dohode o štúdiu

Po nástupe na univerzitu ma študent možnosť zmeniť si predmety, ktoré sa rozhodol v zahraničí študovať do 1 mesiaca od nástupu na zahraničnú univerzitu.
Continue reading