Dofinancovanie z programu Erasmus

Erasmus koordinátor z domácej univerzity môže navrhnúť dofinancovanie študentom, ktorí sú na Erasmuse ak disponuje prebytočnými finančnými prostriedkami. Je to z dôvodu, že na Erasmus program sa vždy prihlási a vyberie viac študentov ako naň reálne vycestuje. Finančné prostriedky po nevycestovaných študentom tak ležia bokom a je na univerzitnom koordinátorovi či ich poskytne. Continue reading