Prehľad príjmov a investícií za november 2021

money - different currencies

November bol mesiacom vracania sa do starých koľají a prípravy na Vianoce. Novembrové počasie nedávalo veľa príležitosti na výlety a skôr vyhovovalo tým, ktorý sa chceli zababušiť do deky a pozrieť si radšej nejaký dobrý film.

Continue reading