Často kladené otázky o Erasme

Čo je Erasmus?

Program Erasmus je jeden z mnohých programov EÚ na podporu vzdelávania a mobility študentov. Vybraným študentom sa udeľuje pobytový grant, ktorý by mal pokryť časť nákladov spojených s pobytom študenta na zahraničnej univerzite. Pre účasť na programe je nutné sa prihlásiť. Program je pomenovaný podľa holandského filozofa Erazmusa Roterdamského.

Čo je pobytový grant a na čo mi slúži?

Pobytový grant je finančný obnos peňazí, ktorý by vám mal pomôcť uhradiť časť nákladov (ubytovanie, cestovanie,…) počas pobytu. Cieľom pobytového grantu nie je pokryť všetky výdaje spojené s vašim pobytom. Študent ho dostane pred odchodom do zahraničia.

Ja som svoj pobytový grant v Holandsku minul v priebehu prvého mesiaca. Ďalších 5 mesiacov som žil zo svojich peňazí (viac informácii v mojom rozpočte). Niekomu inému a v inej krajine pokryje pobytový grand celkové náklady a ešte mu ostane na 3dňovú dovolenku (napr. Erasmus na Malte alebo Cypre – na ostrovoch cestovať tak veľa ako ja po krajine  nebudete).

Čo musím dosiahnuť na Erasme?

Podmienkou účasti na programe Erasmus je štúdium na zahraničnej univerzite. Za absolvované predmety získate kredity. Vaša univerzita si môže stanoviť počet kreditov, ktoré v zahraničí musíte získať.

Moja univerzita (TUKE) si stanovila počet kreditov na 17. Ak som však chcel študovať na TU Delft, minimálny počet kreditov, ktorý som musel mať za predmety bol 24. V dohode o štúdiu som si navolil až 34 kreditov. Nakoniec sa mi z toho podarilo získať 22 kreditov (opravné skúšky som mohol robiť až v Auguste alebo vôbec – opakovať predmet). Podmienku mojej univerzity (17 kreditov) som teda splnil.

Musím vrátiť peniaze – pobytový grant, ak nedosiahnem stanovený počet kreditov?

Univerzita od vás môže žiadať späť pobytový grant.

Osobne nepoznám nikoho od koho by ho žiadali späť, pretože nepoznám nikoho kto by nedoniesol minimálny počet kreditov. Na druhej strane som počul viacero prípadov od ktorých by si univerzity mali pýtať peniaze späť ale neurobili to.

Od začiatku Erasmu som mal ťaživý pocit ohľadom vrátenia peňazí. A v určitom momente som bol strašne nešťastný, pretože som sa bál, že ich budem musieť naozaj vrátiť.  Potom som sa rozhodol, že si začnem užívať Erasmus tak ako všetci ostatní Erasmusáci a na vracanie peňazí sa vykašlem.

Budhistické príslovie hovorí: „Ak problém nemá riešenie, trápenie nepomôže. Ak problém má riešenie, trápenie je zbytočné.“

Študoval som aj naďalej tak poctivo a tvrdo ako predtým. Vôbec sa mi ale preto nezačalo dariť v škole. Ale aspoň som nemal ten ťaživý pocit. Začal som viac cestovať a spoznávať kultúru a ľudí. Nakoniec všetko dobre dopadlo a ja som získal požadovaný počet kreditov.

Kedy môžem ukončiť Erasmus?

O prerušenie alebo zrušenie zahraničného študijného pobytu, prípadne o iné zmeny v záväzkoch uvedených v Zmluve o poskytnutí grantu, je študent povinný ešte v čase trvania zmluvy a v dostatočnom predstihu písomnou formou (faxom alebo poštou) požiadať (so zdôvodnením) univerzitného koordinátora. Schválené zmeny musia byť potvrdené na príslušnom Dodatku k zmluve vystavenom univerzitným koordinátorom.

Na konci štúdia, pred odchodom študent požiada prijímajúcu univerzitu o vystavenie Záznamu o štúdiu, v ktorom sú uvedené názvy absolvovaných predmetom (v súlade s Dohodou o štúdiu) a počet kreditov, ktoré študent získal, ako aj Potvrdenie o dĺžke pobytu.

Môžem ísť na Erasmus ak som študent záverečného ročníka bakalárskeho štúdia ?

Áno môžete. Avšak pri odchod na Erasmus musíte byť oficiálne študentom univerzity, ktorá vás vysiela. Nemôže sa stať prípad, že po skončení 3. ročníka bakalárskeho štúdia odídete na Erasmus a nebudete prihlásení do žiadneho magisterského alebo inžiniersko odboru na vysielajúcej univerzite. Tým by ste porušili jednu zo základných podmienok programu na udelenie finančného grantu a tak ako vysielajúca univerzita by od vás pýtala peniaze späť, tak i zahraničná by od vás mohla pýtať školné – čo v západnej Európe sú nemalé čiastky.

Kedy by som mal ísť na Erasmus?

Toto je veľmi ťažká otázka. Nie je možné vycestovať na Erasmus v 1. ročníku bakalárskeho štúdia. Potom je to možné už urobiť kedykoľvek. Zamyslieť sa však musíte nad tým ako to ovplyvní vaše štúdium potom.

Odporúčam v bakalárskom štúdiu ísť v 2. ročníku a v inžinierskom v 1. ročníku. Po návrate z Erasmu tak vždy bude ešte mať možnosť za nasledujúci rok si dobrať všetky predmety, ktoré ste neabsolvovali doma.

Aký je systém vzdelávania v cudzine?

V každej krajine je to iné. Záujemca si to musí zistiť sám. Vo všeobecnosti však všetci hodnotia predmety pomocou European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Ak predmet spravíte získate určitý počet kreditov. Zradné sa to stáva v momente, keď rovnaké predmety (po obsahovej stránke) majú na 2 rôznych univerzitách 2 rôzne hodnoty kreditov.

Záväzné sú teda pre vyučujúcich predmetov práve kurikulá predmetu (obsahová náplň), ktorú absolvujete v zahraničí. Z mojej skúsenosti som napr. absolvoval predmet, ktorý bol za 5 kreditov a pracovalo sa na ňom 3x viac ako na Slovensku. Na mojej domácej univerzite mal hodnotu 6 kreditov.

Nebol som vybraný na Erasmu. Čo teraz ?

Z toho princípu, že nie všetci študenti, ktorí sa vyberú aj reálne vycestujú môže univerzita vypísať nové kolo na časť semestra pre ktorý má finančné prostriedky. Preto ak vás odmietli pred začiatkom akademického roku máte teraz novú možnosť prihlásiť sa do nového kola (obyčajne oznámené a uzatvorené v septembri). Počet možne vybraných študentov je samozrejme nižší ako v normálnom kole.  Vypísanie takéhoto nového kolo nie je samozrejmosťou a jeho vytvorenie záleží len na univerzite.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.